Sinom

Amenangi jaman edan
ewuh aja ing pambudi
melu edan ora tahan
jen tan melu anglakoni
boya kaduman melik kaliren
wekasanipun dilalah karsa Allah
begjane kang lali
luwih begja kang engling lan waspada

* jika ada salah kata atau salah ketik mohon koreksinya terima kasih

[ Sinom  Lagu Daerah Jawa Tengah, ada di ]