Peuyeum Bandung

Cipt. Sambas

Di mana-mana
Di kampung di kota
Tos kakoncara
Ku nikmat rasana ..

Sampeu asalna
Tu direka-reka
Naon namina
Duh matak kabita …

Peuyeum Bandung kamashur
Pangaosna teu luhurKu sadaya kagaleuh
Sepuh jeung murangkalih

Mangga cobian
Bilih panasaran
Peuyeum ti Bandung
Henteu sambarangan
 …
 ( Terima kasih untuk Bp. Eka Subyantara atas koreksinya )


Peuyeum Bandung Lagu Daerah Jawa Barat