Bungsu Bandung Talak Tilu

Mana nyeri nyeri nyeri teuing
Ceurik ati di tambelarkeun
Henteu beunang ku disabaranAduh alah ieung
Tega teh teuing

Indit sore kurunyungna subuh
Abdi tunduh mukakeun tulak
Batin nyeri ceurik sorangan
Aduh alah ieung
Tega teh teuing

Nyeri-nyeri-nyeri moal beunang diubaran
Kajeun tutumpuran paeh ge teu panasaran
Meungpeung ngora keneh
Meungpeung urang can batianPek geura serahkeun
Talak tilu sakalian

Henteu butuh lalaki curaling
Boga rasa sok ieu aing
Henteu robah teu eling-eling
Aduh alah ieung
Tega teh teuing

( Terima kasih untuk Bp. Eka Subyantara atas koreksinya )

* jika ada salah kata atau salah ketik mohon koreksinya terima kasih

[ Bungsu Bandung Talak Tilu  Lagu Daerah Jawa Barat, ada di ]