Ades Sadewa – Maratoki riak

Sunyi malam denai taraso manyeso diri
Adiak nan den sayangi urang nan manyuntiangnyo
Siang taraso langang adiak tingga bayangan
Seso den tangguang surang kasiah kito nan tak sampai
Cinto adiak manga jo denai
Di palaminan samo rang lain
Tingga denai ratoki riak
Adiak hingga di subarang
Balinang mato balinang lapeh juo dari ganggaman
Oh Yang Mahakuasa usah dendangkan suara guruah tangah malam
Ramuak hati den tahan liriklaguminang.blogspot.com
Seso adiak tinggakan
Siang taraso langang adiak tingga bayangan
Seso den tangguang surang kasiah kito nan tak sampai
Cinto adiak manga jo denai
Di palaminan samo rang lain
Tingga denai ratoki riak
Adiak hingga di subarang
Balinang mato balinang lapeh juo dari ganggaman
Oh Yang Mahakuasa usah dendang kan suara guruah tangah malam
Ramuak hati den tahan, seso adiak tinggakan liriklaguminang.blogspot.com
Ramuak hati den tahan, seso adiak tinggakan